יישומי המחשב

סיכום שיעור 3

Shohamda

Shohamda

פרטי הסיכום

קורס: יישומי המחשב

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

יישומיי מחשב שיעור מס’ 3 – WORD 04/05/21

למדנו כיצד לנקד בוורד, ישנן שלושה אפשרויות, תלוי בתוכנת הוורד המותקנת במחשב, ישנן 3 אפשרויות:

  1. ניתן לשים את הסמן לפני האות אותה אנו רוצים לנקד, ללחוץ על מקש הCAPS LOCK ואז על מקש הSHIFT ביחד עם מקשי המספרים שנמצאים במקלדת למעלה.

  1. לשים את הסמן לפני האות הרצויה לניקוד לאחר מכן ללחוץ על ALT+CTRL ולאחר מכן ללחוץ על מקשי האותיות.

  1. לשים את הסמן לפני האות הרצויה לניקוד לאחר מכן ללחוץ על ALT GR ולאחר מכן ללחוץ על מקשי האותיות כמו בצורה מס’ 2. אפשרות זאת קיימת רק במקלדות חדשות.

למדנו על לשונית ה”בית” ופירטנו על האפשרויות בה לדוגמא:  כיצד להוסיף תבליטים 

למדנו כיצד ליישר את הטקסט לכיוון הרצוי לנו וכן כיצד למיין ולסדר את השורות לפי סדר רצוי 

ישנה אפשרות לנקד עם אתר באינטרנט שמנקד אוטומטי ובחינם.

פונקציה נוספת של וורד היא כתב עלי וכתב תחתי.

פונקציה נוספת לטקסט אוטומטי בוורד היא =rand() ברגע שלוחצים אנטר הוורד כותב טקסט אוטומטית.

פונקציה נוספת היא חיפוש והחלפה- ניתן בחיפוש למצוא כל מילה או אות בטקסט ובהחלפה ניתן לשנותם לכל אות או מספר שנרצה.

עברנו על כל האפשרויות הקיימות בלשונית ”קובץ” ומה אפשר לעשות עם כל אחד מהדברים הכתובים שם לדוגמא: שמירת קובץ בשם, ניתן לשמור בסוגי פייל שונים ובמקומות שונים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X