יישומי מחשב

סיכום שיעור 2

Yoval b

Yoval b

פרטי הסיכום

קורס: יישומי מחשב

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

סימון תמליל

1.   לחיצה על “קליק” שמאל ומורח ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה.
2.   להעמיד את הסמן בתחילת או בסוף השורה וללחוץ “קליק” שמאלי בעכבר. מסמן את כל השורה או השורות אם נגלגל את הסמן.
3.   פעמיים “קליק” כאשר הסמן עומד על מלה אז מסמן את כל המלה.
4.   שלוש לחיצות על קליק שמאלי מסמן את כל הפסקה.
5.   CTRL + קליק שמאלי מסמן את הפסקה עד הנקודה הראשונה.
6.   CTRL + BACKSPACE מוחק את המלה.
7.   ALT + גרירת עכבר יסמן חלק (ריבוע)

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X