ישומי מחשב

סיכום שיעור 2

Irismo

Irismo

פרטי הסיכום

קורס: ישומי מחשב

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

02/05/2021
סיכום מפגש מס’ 2
סקירה כללית על היסטורית פיתוח המחשב.
לוח המקשים)מקלדת( מחולקת לארבעה חלקים:
א. מקשי תווים)אות, ספרה או סימן(.
ב. מקשי פונקציות ..F2 F1 פונקציות משתנות לפי התכנית.
ג. מקשי החצים להזזת הסמן לכל כיוון.
ד. מקשים מיוחדים כמו ..BACKSPACE,SHIFT
כתיבת מכתב רשמי ותרגול.
סימון קטעים מהתמליל לצורך עיצוב:
1 .לחיצה על “קליק” שמאל ומורח ימינה, שמאלה , למעלה ולמטה .
2 .להעמיד את הסמן בתחילת או בסוף השורה וללחוץ “קליק” שמאלי בעכבר.
מסמן את כל השורה או השורות אם נגלגל את הסמן.
3 .פעמיים “קליק” כאשר הסמן עומד על מלה אז מסמן את כל המלה.
4 .שלוש לחיצות על קליק שמאלי מסמן את כל הפסקה.
5 .CTRL + קליק שמאלי מסמן את הפסקה עד הנקודה הראשונה.
6 .BACKSPACE + CTRL מוחק את המלה.
7 .ALT + גרירת עכבר יסמן חלק )ריבוע(
איריס סיוסה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X