לחץ וחשיקה

סיכום שיעור 10

Reuven

Reuven

פרטי הסיכום

קורס: לחץ וחשיקה

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

סיכום שיעור 10 – אחרון

בוצע תרגול בנושא מוטיב שמניע את הדמויות

סגנונות אישיים:

R  – היגיון, שכל ישר, שיקול דעת

L – אמוציות, רגשות, תחושות, נטיית לב

S – סיפוק מיידי, כאן ועכשיו, פרקטיקה, עשייה

P – עוצמה, דבקות בעקרונות, ערכים, אמונות, עיקשות, חוסר גמישות

M – תועלת, מיקוד במשימה ומיקוד ברווח, ניצול הזדמנויות לתועלת אישית

סגנונות התמודדות אישיים:

R – REASON – חשיבה, איסוף מידע, פתרון בעיות, ניתוח ראציונלי , תכנון, ניהול זמן..

L – LOVE – תמיכה רגשית, תיעול הרגש לשיחה ויצירתיות, אמנות, כתיבה, ביטוי לא מילולי..

S- SATISFACTION – “שחרור” מיידי, ממוקד בכאן ובעכשיו. דמיון מודרך. מדיטציה, פעילות פיזית ובה סיפוק מיידי..

P – POWER- אמונות, ערכים, משמעות ופילוסופית חיים, רוחניות, תחושת יעוד ושליחות, צורך בהגשמה עצמית..

M – MONEY – תועלת, מיקוד בתוצאה מוחשית ומיידית. אכילה, שינה, ספורט, אך גם תרופות ..

בחצי השני ביצענו חזרה על החומר למבחן.

תודה רבה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X