לחץ ושחיקה בעבודה

סיכום שיעור 7

Geylis Valeria

Geylis Valeria

פרטי הסיכום

קורס: לחץ ושחיקה בעבודה

מספר השיעור: 7

סיכום השיעור

התמודדות עם שחיקת העובדים:

 1. הנהלה
 2. מנהל ישיר
 3. תרבות וסביבת עבודה
 4. התערבויות ברמת היחידה האירגונית וסקטורים
 5. טיפול הפרט
 6. עבודה עם סקרים לאומיים על שחיקה

 

 1. מהלכי ההנהלה:
 • מודעות

העלאת מודעות והפיכה לחלק משיח היום-יומי.

הכרה והקדשת משאבים

ההנהלה לוקחת אחריות למניעת שחיקה – הבנת ההכרח להתמודד עם שחיקה, עומס מבחינה איכותית, בטיחותית וכלכלית.

הכירות עם ממדי התופעה, זיהוי השלכות של שחיקה על איכות, בטיחות, תפוקה, עזיבת עובדים.

הכירות ולמידה של גורמי השחיקה.

 • שיח אירגוני

הובלת שיח פחות ודו כיווני של ההנהלה עם העובדים.

השיח האירגוני מהווה ביטוי לנכונות ההנהלה להקשיב, ללמוד מהעובדים.

שיח הוא כלי חשוב לאיתור הצרכים של העובדים.

 • גיבוש מדיניות להתמודדות ומניעת השחיקה

צריך להכניס טיפול בשחיקה לתוכנית העבודה של האירגון

 • מנגנונים תומכים

2. המנהל הישיר

מנהלים ישירים מהווים 75% מיצירת לחץ.

 • בחירה ומינוי של מנהלים – חשוב מאוד לתת משקל ליכולות וכישורים בין אישיים של המנהלים ולא רק לכישורים מיקצועיים.
 • פיתוח והכשרה

דוגמאות להתנהגות של מנהל ישיר שתורמת להפחתת לחץ ומניעת שחיקה בקרב העובדים:

יושרה – להתייחס בכבוד, להוות דוגמא אישית

פרואקטיביות – יוזמה, תיאום ציפיות, תכנון עתידי, ניתוח תהליכי עבודה בשביל שיפור.

התמודדות עם בעיות וטיפול בקונפליקטים

משתף ומעצים – נותן לעובדים אחראיות, האצלת סמכויות, מעדכן עובדים, פועל כמנטור. מסייע לחברי הצוות להתפתח בתפקידם.

נגיש ואמפטי – כדאי להכניס סעיף של שחיקת עובד במשוב.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X