לחץ ושחיקה בעבודה

סיכום שיעור 1

alelihezi

alelihezi

פרטי הסיכום

קורס: לחץ ושחיקה בעבודה

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

ההרצאה התחילה בכך שחלק מהעובדים הציגו את עצמם. המשתתפים דוגמאות חוסר רצון להגיע לעבודה או חוסר ריכוז בעבודה, דוגמאות לפגיעה בתחושות כתוצאה משחיקה בעבודה. המשתתפים העלו  דוגמאות על ההבדלים בין השגרה ומצבי לחץ בין עבודה של עובדים לבין עבודה של ממונים, או מנהלים  ודוגמאות שבהם ישנם חוסר בתקשורת שעלולים להוביל למסקנות ופעולות שגורמות לתוצאות לא רצויות. דובר על אינטליגנציה רגשית ועל החשיבות של היכולת לנהל את הרגשות ולא להיות מובל על ידם עם דגש על הקושי בדבר. המשכנו בדיון על השחיקה שנוצרת בעבודה רוטינית וצפינו בסרטון שמדגים את הנקודות של עבודה רוטינית עם ביקורת מנהלית שחודרת עד למרחב האישי ועל הקבלה למצב העבודה שלנו, על הצורך לנתק רגשות שלא מועילים כמו כעס ולנתב לביקורת בונה ולא הורסת.  דנו על מודל א.פ.ר.ת- אירוע, פרשנות, רגש, תגובה והמשכנו את הרעיון שהרגש הוא המגשר בין אירוע לפעולה שהוא גורר ועל השיטה הקוגנטיביות של הרברט אליאס. ועל מודל הקרחון ורעיון הרמה של משקל קל לתקופה ארוכה ששניהם מעידים על הקושי שיש להתמודד עם מעמסות (אפילו קלים) לאורך זמן ושהמשקל שלהם עולה עם הזמן גם מבלי שהתרחש שינויי במעמסה. במקביל למודל הקרחון שמביא את הרעיון שאנחנו מרגישים רק את הקצה של הרגשות (כמו כעס) שמבוסס על רוב הרגשות שנמצאות מתחת לפני המים.    

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X