לחץ ושחיקה

סיכום שיעור 1

Hadas

Hadas

פרטי הסיכום

קורס: לחץ ושחיקה

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

הצגת המרצה זמירה דוד. היכרות כללית עם המשתתפים בקורס רובם עובדי מעבדת מגה לאב. רובנו הסכמנו שלחץ ושחיקה הם נושאים משותפים לנו שמורגשים אצל עובדים בתפקידים שונים ניהוליים או אחרים במקום העבודה.

דיברנו על סוגי תחושות שמרגישים בעבודה, שקשורים בלחץ ושחיקה כמו ” אין לי כוח ללכת לעבודה, מרגיש סחוט, עייף” וכו’. ראינו שרובנו מרגישים לפחות חלק ממאגר רחב של רגשות שליליים בנוגע למקום העבודה.

תרגיל בהכרת העצמי: איזה ציון ניתן לעצמנו על רמת האינטליגנציה הרגשית שלנו? מתברר שההגדרה לאינטליגנציה רגשית גבוהה היא לא רק מודעות עצמית ואמפתיה, אלא גם היכולת לנהל את הרגשות שלנו ולא להיות מושפעים על ידם, ולדעת איך להשפיע על האחר באותה צורה.

הגדרנו תשישות ותסכול. מסתבר שכעס נחשב כרגש משני שנובע מרגשות כגון תסכול, כאב ופגיעה. ניתנו דוגמאות להשפעת הכעס עלינו. לדוגמה סיפור הילד והמסמרים. ניסינו לחשוב אילו אמצעים יש לנו כדי להבין ממה הכעס נובע ואיל ניתן לתעל את המחשבות שלנו למקומות חיוביים בניגוד לנטייה הטבעית שלנו למחשבות שליליות.

מודל אפרת. מסייע בהבנת התהליך המחשבתי שמתרחש ואיך הפרשנות (לרוב שלילית) מובילה רותנו לרגש ותגובה שליליים ואיך אפשר לנסות להימנע מזה. סיפור הבעל והפרחים.

לבית, לנסות לתררגל על  עצמנו באירועים שמתרחשים לנו במהלך השבוע.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X