לחץ ושחיקה

סיכום שיעור 2

Alina Brodsky

Alina Brodsky

פרטי הסיכום

קורס: לחץ ושחיקה

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

שיעור 2.

אירוע – פירוש – תגובה – רגש

מחשבות אוטומטיות:

1. ניבוי עתיד

2. מיקוד בשלילי

3. ביעור חמ״צ

4. פסילת החיובי

5. מחשבה דיכוטומית – שחור לבן.

מודל ג׳ו הרי.

שתי הגדרות לשחיקה.

לא כל מצב של לחץ יוביל לשחיקה. השחיקה תקרה אם אין מוצא ( שיחרור מהלחץ ). לחץ הוא תנאי מקדים והכרחי לשחיקה.

שחיקה תוצאה של לחץ שאין לו מוצא.

ללחץ יש גם היבטים חיוביים.

לשחיקה אין היבטים חיוביים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X