לחץ ושחיקה

סיכום שיעור 2

niazov angela

niazov angela

פרטי הסיכום

קורס: לחץ ושחיקה

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

יש מודל אפרת שלמדנו בשאור שעבר .המודל מפרשת שבן אדם רוע אירוע ועושה פירוש של האירוע ומי זה  יצא רגש ותגובה .עם בן אדם מפרש שלילי אס הוא שלילי וצבני.עם חיובי אז הוא רגוע בלי לחץ.

שכיקה זה לחץ מתמשך שאין מוצא.וגורמת לפיתוח שליליות כלפמ עבודה .אז צריך להיות רגוע חיובי שמח ולתת תחושה טובה בבית בעבודה ותמיד לחשוב רק דברים טובים .כמו ש עומרים  מחשבה יוצרת מצות .אז שהיה רק מחשבות חיוביות .

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X