לחץ ושחיקה

סיכום שיעור 5

levi judith

levi judith

פרטי הסיכום

קורס: לחץ ושחיקה

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

קיים 5 סגנונות אישיים.

Reason : הגיון – שכן- שיקול דעת – רציונל.

Love : רגשות- תחושות- נטיית לב .

Satisfaction : סיפוק מידי כאן ועכשיו .

Power :עוצמה – דבקות בעקרונות- עקשנות- חוסר גמישות.

Money : ניצול הזדמנויות לתועלת אישית.

אנשים שבחרו ב POWER הם אנשים יותר רוחניים ערכים משמעות ופילוסופיות חיים.

כול אחד בוחר טקטיקה כדי להתמודד עם לחץ ושחיקה.

מודל חוסן היהלום :

המודל אומר שאנחנו צריכים להשתמש באיזה שהוא טקטיקה שמתאימה לה.

כדי להיות יותר חוסן מול מצב לחץ ושחיקה : צריך להקיף את עצמנו מתוך כול אחד מהקודקודיים.

צריך לאמץ גישה חיובית : איך ?

  • נראות של הסביבה..
  • התנהגות מקרינה.
  • דיאלוג פנימי.

אתה צריך לשדר חיובית , לוותר על המירור ושהדיאלוג עם עצמי יהיה חיובי.

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X