לחץ ושחיקה

סיכום שיעור 5

Michal Gavko

Michal Gavko

פרטי הסיכום

קורס: לחץ ושחיקה

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

ישנם שני סוגי לחץ, לחץ חיובי- אשר מניעה את האדם להתמודדות פעילה , עמידה באתגר ופיתוח סגנון התמודדות.
לחץ שלילי אשר מביא לחוסר אונים, שיתוק, דיכאון רט חרדה. לחץ נפשי הוא חלק בלתי נפרד מהספורט. במינון נכון לחץ גורם לפעול בצורה מיטבית. רמת לחץ מיטבית היא אינדיבידואלית.
יש 3 מודלים שמתמודדים עם הסבר לתופעת לחץ. מודל גירוים, מודל תגובה, מודל האינטרקציה.
מודל גירויים- מגדיר לחץ עקב סיבות חיצוניות של עומס וחוסר שליטה. כלומר התרכזות בגירויים או תופעות סביבתיות כגורם מייצר תגובות לחץ בקרב בני אדם. ככל שעוצמת גירויים עולה ומשך זמן שלהם , כך תופעת לחץ חזקה יותר.
שני משתנים עיקריים בנוסחה הן חוסר שליטה כמקור לחץ וקונפליקט. קונפליקט- למשל בחירה בין מספר אופציות , לכל בחירה יש מחיר לחן מצב יוצר קונפליקט- דיסוננס קוגניטיבי.
גם תחושת חוסר שליטה כמקור לחץ. תחושת שליטה או העדר שליטה משפיעים על רמת לחץ(מקור שליטה פנימים או חיצוני). ככל שחשים יותר שליטה תחושת לחץ תהיה פחותה יותר.
מודל תגובה – עוסק בתגובת האדם בזמן לחץ. לפי קנון- פזיולוג אמריקאי לכל האנשים מנגנון תגובה דומה- מלחמה או מנוסה. יש כאלה שמוסיפים לכך מצב שלישי של “הקפאה”. כלומר תלחם, תברך או לפעמים פשוט לע לעשות כלום עד עבור המצב.
מודל אינטרקציה- מודל מגדיר את הלחץ כחוסר איזון בין צרכי יחיד ויכולתיו מצד אחד לבין דרישות סביבה מצד שני.
מטבעו של דבר מצבים מתפרשים על ידי אנשים באופן סובייקטיבי ותגובות הן בני אופנים. 1. הערכת מצב מאיים- מאתגר או מאיים? 2. הערכת יכולת התמודדות- האם קיימת יכולת להתמודד עם לחץ או לא.
כאשר לחץ נתפס כחיובי- ביצוע יהיה טוב וישתפר. שתי מצבים של תת לחץ ולחץ יתר – לא טובים.
התמודדות עם לחץ הינה כל התנהגות שמטרתה לשלוט בתוצאות הלא נעימות של מצב לחץ
אסטרטגיות התמודדות ניתן לחלק לשני תחומים- א. בתמודדות הממוקדת במצב/בעיה ב. התמודדות ממוקדת ברגשות.
התמודדות ממוקדת במצב ניתן לחלק ל3 אסטרטגיות. – התמודדות מטרימה (איסוף מידע, פיתוח תוכניות הפעלה, משחק תפקידים ו/או פתרון בעיות) חיסון כנגד מצבי לחץ (הגדרה מחדש, רכישת מיומניות ותרגול, שלבי יישום) תמיכה חברתית- כל סוג של תמיכה חברתית.
התמודדות ממוקדת ברגש – לא לשנות מצב אלה איך אנחנו מרגישים כלפיו.
ניתן לחלק ל4 דרכים. מנגנון הגנה( רציונאליזציה, הכחשה , הדחקה אינטלקטואליזציה- שכלון), שיטות הרגעה( פעילות גופנית, טיפול תרופתי, הרפיה-כולל שיטת נשימות), העערכה מחדש של מצב, תמיכה חברתית.
יש לציין שתמיכה חברתית טובה בשתי דרכי התמודדות. – סיפוק מידע והדרכה, תמיכה רגשית, שותפות גורל, תמיכה חומרית, הגברת הביטחון של הפרט.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X