לחץ ושחיקה

סיכום שיעור 5

aharono_a

aharono_a

פרטי הסיכום

קורס: לחץ ושחיקה

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

שיעור 5
אנחנו יכולים להתנהל ברוגע.
האם לחץ הוא חיובי או שלילי?
מה זה לחץ טוב ? מה זה לחץ רע ?
מתי זה לחץ טוב ? מתי לחץ רע ?
החוקר לזרוס הבחין בין שני סוגי לחץ:
לחץ חיובי : מניע את האדם להתמודדות פעילה, עמידה באתגר ופיתוח סגנון התמודדות.
לחץ שלילי: מביא לחוסר אונים, שיתוק, דיכאון או חרדה .
לפעמים יש לנו לחץ יום יומי אבל זה לחץ טוב וכתוצאה ממנו אנו מגיעים להצלחה.
-לחץ נפשי מתקשר לאורח נפשי של ספורטאים והוא חלק מרכזי בעיסוק בעולם הספורט .
-כשמדובר במינון מתאים – חשוב להיות ברמת לחץ מיטבית.
3 מודלים המסבירים את מושג הלחץ:
1. גירויים
2. תגובה
3. אינטרקצייה

1. מודל הגירויים: מגביר לחץ עקב סיבות חצוניות של עומס וחוסר שליטה, המודל הזה מתמקד בגירויים או בתופעות סביבתיות היוצאות תגובות לחץ בקרב רוב בני האדם.
עצמת הלחץ הגבוהה תיווצר כאשר עצמת הגירויים המלחיצים עולה ומשך הזמן עולה
שניים מהגורמים להיווצרות מצב הלחץ עפ מודל הגירויים :
א.קונפליקט – האדם נמצא במצב שבו עליו לבחור באפשרות אחת מבין שתיים או יותר, כל קונפליקט יוצר לחץ.
ב.חוסר שליטה כמקור לחץ- תחושת השליטה מאוד משפיעה על רמת הלחץ אותו חווה האדם.
2. מודל התגובה: עוסק במלחמה או מנוסה מנגנון ההתמודדות עם הלחץ.
3. מודל האינטרקצייה: מודל המגדיר את הלחץ כחוסר איזון בין צרכי היחיד ויכולתיו מצד אחד לבין דרישות הסביבה מצד שני.
-מצבים שונים מתפרשים באופן סובייקטיבי לכן התגובות הן בהתאם וזה נעשה בשני אופנים :
א.הערכת מצב המאיים – האפ הסיטואצייה מאתגרת או מאיימת ?
ב.הערכת יכולת התמודדות – האם קיימת היכולת להתמודד עם הלחץ או שהמצב מאיים.
תפיסת הלחץ תוביל לשתי תוצאות הפוכות:
– כאשר לחץ נתפס חיובי – הביצועה יהיה יותר טוב וישתפר – ולכן הוא ישפר את הריכוז ויוביל לניצחון.
– כשלחץ נתפס לשלילי – יגרום לקשיים בהתמודדות בכלל ובמצבי תחרות , אם מצב זה ימשך זמן רב, תהיה שחיקה גופנית ונפשית שתסתיים בפציעה.
סרטון על ג’רבי
הנשק הטוב ביותר כנגד לחץ הוא היכולת לבחור במחשבה אחת על פני מחשבה אחרת.
התמודדות עם לחץ
התמודדות עם לחץ הינה כל התנהגות שמטרתה לשלוט בתוצאות הלא נעימות.
אסטרטגיות התמודדות
1 . התמודדות הממוקדשת במצב/בעיה
2. התמודדות הממוקדת ברגשות

1.התמודדות הממוקדת בבעיה:
מטרתה היא התמודדות ישירה עם מצב הלחץ עצמו, כלומר: תקיפה.
א.התמודדות המטרימה – איסוף מידע – פיתוח תוכניות פעולה – משחק תפקידים ו\או פיתרון הבעיה.
1.איסוף מידע: איסוף מידע רב ככל האפשר על גורם הלחץ העתיד לבוא.
2.פיתוח תכנית פעולה: פיתוח תוכנית שכזו דורשת צפייה מראש של דרישות המצב המלחיץ ואימון על התגובות הנדרשות, יש שתי דרכים לעשות זאת:
-. משחק תפקידים: הפעלת מצב מלחיץ עם אדם נוסף/אנשים נוספים בדרך שתאפשר תרגול של מספר תגובות אפשריות.
-. פתרון בעיות: הערכת האפשרויות השונות ובחירה בדרך היעילה מתוכן, פתרון שכזה מורכב מניתוח.
ב. חיסון נגד לחצים:
אסטרטגיית התמודדות זו מאמינה כי אפשר לחסן כנגד מצבי לחץ.
1.שלב הגדרת המקרה מחדש – התייחסות לבעיה (המצב המלחיץ) במונחים של המיומנויות הנדרשות.
2.שלב רכישת מימניות ותרגול- לימוד ותרגול מיומנויות של התמודדות המתאימים למצב המלחיץ.
3. שלב היישום- יישום המיומנויות והפעלת תגובות התמודדות במצבי הלחץ.

3. התמודדות הממוקדת ברגש
מטרתה של האסטרטגית התמודדות זו היא לא לשנות את המצב עצמו, אלא את הרגשות שלנו והמחשבות שלנו כלפיו.
מנגנוני הגנה:
1.רציונלזיצייה – הסתרת המניעים למעשים או לרגשותיו האמתיים המאיימים של האדם, באמצעות הנמקה הגיונית (כלומר: ניתנת סיבה הגיונית לאירוע מסויים)
2.הכחשה – מנגנון בו האדם מתעלם מגורם הלחץ ומתנהג כאילו אינו קיים (למשל אדם חולה סופני מסרב להכיר בכך)
3.הדחקה- שמירה על מידע מאיים ומעורר חרדה בחלק הלא מודע במוחנו. (כלומר הפיכת הבעיות ללא רגישות)
(למשל אנשים שחוו התעללות מינית ואין להם יכולת להתמודד עם המחשבה על כך)
4.אינטרקצייה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X