לחץ ושחיקה

סיכום שיעור 6

Ber_Kira

Ber_Kira

פרטי הסיכום

קורס: לחץ ושחיקה

מספר השיעור: 6

סיכום השיעור

חלון ג’והרי:

 

גלוי=ידוע לי ולאחרים

חבוי= ידוע לי לא לאחרים

עיוור= לא ידוע לי אבל ידוע לאחרים

לא מודע=לא ידוע לא לי ולא לאחרים

 

שחיקה

 

איכות חיים מקצועיים-סיפוק וחוסן משני אבל גם יכולה להיות שחיקה ותשישות משנית.

 

שחיקה:

תשישות רגשית+עייפות פיזית ונפשית+לאות קוגניטיבית

חוסר שביעות רצון , הערכה עצמית יורדת , תחושת אי הצלחה.

דיכאון דכדוך, תשישות גופנית נפשית וקוגניטיבית ערפול חשיבתי עייפות התנהגות שלילית וכו’.

 

תוצאות שחיקה

ירידה ברמת שירות פוגע בחברה עצמה

היעדרויות “מחלות” וכו’

 

גורמים לשחיקה:

עומס בעבודה

ניהול זמן

משמעות בעבודה

התפתחות אישית ומקצועית

תרבות וערכים ארגוניים

חוסר הערכת העובד

חוסר חופש ליזום

 

מה עושים – תמיכה חברתית וקהילתית בעבודה, איזון בין הבית לעבודה

בודקים אם יש שחיקה סמויה

יום מנוחה אמיתית

להעריך את תפוקת העובד ולפרגן

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X