לחץ ושחיקה

סיכום שיעור 6

Serena fodi

Serena fodi

פרטי הסיכום

קורס: לחץ ושחיקה

מספר השיעור: 6

סיכום השיעור

מה הי השחיקה?

המושג שחיקה הופיע בשיח הניהול כאשר השחיקה זוהתה כבעיה חברתית ביחוד של אנשים שעובדים עם קהל, החלמאמצע שנות ה70 ועד למאה ה 20 חלה התעוררות ועיסוק במושג השחיקה גם בקרב אנשי אקדמיה ומחקר וכך נוצרו גישותהגדרות וכלי מחקר שונים ומגוונים לבחינת התופעה, שחיקה הינה מצב זמני או מתמשך של תשישות, דילול או אובדן שלאנרגיות, משאבים וכוחות פיזיים רגשיים, ונפשיים המרחש בדכ ממתח ולחץ ממושכים במסגרת העבודה, עומס רגשידרישות גבוהות תנאים לא אידיאלים ביחוד בקרב מקצועות בהם יש רכיב משמעותי של שרות ועבודה עם אנשים .

כל נושא השחיקה התחיל רק בשנים האחרונות לעלות למודעות.

לפי הגשרה זו שחיקה אינה בעיה אישית או אישיותית של האדם העובד אלה תופעה מערכתית שבאה לידי ביטוי במגווןמקומות תעסוקה בעלי מאפיינים מסויימים ולכן היא ניתנת לשליטה,וויסות,טיפול ואף מניעה באמצעות טיפול בגורמיםהמערכתיים והסביבתיים היוצרים אותה.

שירון מגדיר שחיקה כמצב רגשי המורכב מהתסמינים הבאים?

1)תשישות רגשית: המתבטאת בחוסר אנרגיה לגלות אמפטיה לעובדים אחירים

2)עייפות פיזית ונפשית

3) 3 לאות קוגניטיבית שביטויה יכול להיות בין השאר בחוסר ריכוז קושי מיקוד בדברים מסובכים.

הגדרה מקובלת נוספת של שחיקה :

1)תשישות רגשית אובן אנרגיה רגשית התדלדלות המשאב הרגשי גורמת לעובד לתחושה שאינו יכול להמשיך להשקיעמעצמו ברמה הרגשית תחושה כרונית של עייפות רגשית

2)דהפרסונליזציה אובדן הערכה הזולת

3)תחושה הישג ירודה אובדן הערכה אישית והרגשה חיובית מהיכולות של האדם.

איך נזהה עובד שחוק?

תחושת אשמה כישלון ריקנות חוסר מרץ ירידה בהתלהבות ישנוניות

עמדות ההתנהגויות שליליות של האדם כלפי עצמו ועבודתו ,עצבנות ציניות כעס אפתיות ריחוק וקור פגיעה בתחושתהשליחות והמשמעות בעבודה ירידה ביעילות תשישות קוגניטיבית המלווה בתחושת מתח כבדות מחלות כללי7ות לעיתיםיחסית תכופותצינון , כאבים. דיכאון וחרדה ערפול חשיבתי ברמות שונות בפועל ועל כן להציג את מגוון הסימפטומים הללובמלואו.

שחיקה עלולה להוביל לירידה באיכות השירות שניתן על ידי העובדים ולפגיעה בשביעות הרצון של מקבלי השירות ולהשפיעעל עזיבה ותחלופת עובדים, העדריות ,נוכחות בעבודה ללא עבודה בפועל פרודוקטיביות נמוכה מוטיבציה ושביעות רצוןהעובדים בארגון, ולגרום לפגיעה בעובד עצמו בשל התשישות הפיזית רגשית ונפשית ולקשרים תפקודיים בעבודה ובחייםהאישיים.

הנקודות החשובות של שחיקה

עומס בעבודה ודרישות התפקיד תחום ההתמחות כמות ההשקעה האישית יעילות עבודת הצוות יעדים ומטרותמחלקתיות וארגוניות מבנה השכר והתגמולים

יעילות תהליכי עבודה וזמינות משאבים  ניסיון העובד יכולת תעדוף  וניהול זמן זמינות התמיכה הצוואתית שימושבמערכות ממוחשבות

תחושת משמעות בעבודה  – יכולת העובד לעסוק בעבודה משמעותית עבורו הכרה והוקרה התאמה בין היכולת האישיתלדרישות התפקיד הזדמנויות להתפתחות אישית ומקצועית תרבות ואווירה ארגונית .

תרבות וערכים ארגונייםערכים אישיים ומקצועיים של העובד מחויבות העובד לארגון הנורמות הציפיות וההוגנות בתוךהיחידה הארגונית ומחוצה לה. ההתנהגות המנהל האישי וההנהלה הבכירה , ערכי הארגון תקשורת שקיפות , אם המצבגורם לכך שהאדם מרגיש שאינו משתלב במקום או קצר בין המנהל האישי מבחינת התקשורת השקיפות הערכה מרגיששחוק מבחינה נפשית פיזית אין חשק רוצה לברוח מתחיל עם ימי מחלה ובריחה

תחושה שליטה וגמישותיכולת השפעה על ה תרחש בעבודה יכולת החלטה לגבי שיטות עבודה ונהלים חופש ליזוםדברים שונים בעבודה השפעה על מדיניות המקום שותפות בקבלת החלטות הנוגעות לעבודה . מידת הגמישות שמאפשרתהיחידה נהלים ארגוניים ועוד.

תמיכה חברתית וקהילתית בעבודה מאפייני אישיות והיכולת לבנות גשרים בעבודה אווירה וסביבת עבודה צוואתיתוחברתית אירועים חברתיים יצירת משפחתיות וקהילתיות.

איזון ביןעבודה סדרי עדיפויות, ערכים אישיים ומצב משפחתי של העובד, ציפיות מנהל היחידה, לוז תורניות , נהליםומאפשרים גמישות בעבודה, רווחה בארגון.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X