לחץ ושחיקה

סיכום שיעור 6

ronamunis

ronamunis

פרטי הסיכום

קורס: לחץ ושחיקה

מספר השיעור: 6

סיכום השיעור

* תיאור התמודדות במצבי לחץ ושחיקה.

תוארה הגישה הפסיבית והגישה האסרטיבית.

מהי אסרטיביות – הגדרה המושג.

אסרטיביות הינה תכונה נרכשת ולא מולדת, ולכל אחד מאיתנו יש היכולת לפתח אותה. ע”י שינוי ההתנהגות והמחשבות. הוסברו מהן זכויות אסרטיביות, ומאפייני אדם אסרטיבי.

הוצגו משפטים אותם כדאי שלא לומר ובמקומם הוצגה שפה חיובית ואסרטיבית.

בוצע סיכום כל השיעורים של שירי וחזרה קצרה למבחן.

,

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X