לחץ ושחיקה

סיכום שיעור 6

limorshriki

limorshriki

פרטי הסיכום

קורס: לחץ ושחיקה

מספר השיעור: 6

סיכום השיעור

ושא השיעור: אסרטיביות

אירועים מעודדים לחץ: תפיסת המציאות, יכולת לבקש ולקבל עזרה, ידע ומודעות לדרכי התמודדות מסיעים להתמודד ואף עוזרים לפתור את הבעיה.

3 סוגי התמודדות: 1. FLY כלומר בחירה שהיא התמודדות פאסיבית .2. FIGHT כלומר לחימה  שהא התמודדות אגרסיבית 3: התמודדות אסרטיבית שהיא תקיפות אבל לא תוקפנות- לעמוד על דעתנו בלי לפגוע בשני.(תקיף, דעתן)

פיתוח אסרטיביות אישית: מחשבות מקדמות לעומת מחשבות מעכבות. יש צורך לזהות מחשבות מעכבות על מנת לשנות דפוסי חשיבה ודפוסי התנהגות לא רצויים.

עשינו תרגיל שימחיש עד כמה הדעות הקודמות שלנו מגבילות אותנו (חלוקת צורה לחלקים)

אדם אסרטיבי יביע את דעתו בלי לפחד, יבקש מה שהוא רוצה גם אם יש סיכוי שלא יקבל, יקבל החלטות עצמיות, מותר לא לדעת את הכל, מותר ורצוי להיות מאושר, מותר לטעות, מותר לשנות דאה, יש לו זכות לפרטיות, מותר לסרב ולא להסכים.

מאיינים של אדם אסרטיבי:  ממוקד מטרה, מודע למגבלותיו, מכיר את ערכו, גמיש וקשוב, עניו, מביע את עצמו בצורה ברורה, החלטית ונאותה ויודע את חולשותיו. הוא לא מתנצל כשמתחיל משפט.

עברנו על רשימת משפטים שרק מחממים את האווירה ושהם תוקפנים ומניפולטיביים (לא להתחיל משפט ב”למה?) או ההפך משפטים שמראים על חולשה.

עשינו חזרה על השיעורים הקודמים כהכנה למבחן.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X