לחץ ושחיקה

סיכום שיעור 7

Irina

Irina

פרטי הסיכום

קורס: לחץ ושחיקה

מספר השיעור: 7

סיכום השיעור

שיעור 7

התמודדות עם שחיקת עובדים:

 1. הנהלה מחוללת שינוי
 2. המנהל הישיר
 3. תרבות וסביבת עבודה
 4. התערבויות ברמת יחידה ארגונית וסקטורים
 5. טיפוח הפרט
 6. עבודה עם הסקר הלאומי למדידת שחיקה

מהלכי ההנהלה כוללים 4 פעולות ב4 זירות ארגוניות:

 1. מודעות– העלאת נושא השחיקה למודעות בארגון והפיכתו לחלק מהשיח וסדר היום הארגוני, הכרה בשחיקה והקדשת משאבים לצורך בחינת התופעה, הנהלה שלוקחת אחריות ובעלות על הטיפול בבעיה.
 2. שיח ארגוני– הובלת שיח פתוח, כן ודו כיווני עם העובדים בארגון שבבסיסו המסר- “להנהגת הארגון איכפת מעובדיה וחשוב לה לקדם את רווחתם”. שיח ארגוני שמהווה ביטוי לנכונות ההנהלה להקשיב וללמוד מהעובדים על צרכיהם. השיח הוא כלי חשוב לאיתור צרכים, פערים, זיהוי נושאים לשיפור ואיתור מוקדי שחיקה.
 3. גיבוש מדיניות להתמודדות ומניעת שחיקה
 4. מנגנונים תומכים

מנהל ישיר:

למנהל יש השפעה ישירה על העובד, הם גורם מרכזי ביצירת לחץ בעבודה.

המטרה המרכזית היא שנושא מניעת השחיקה יהיה חלק אינטגרלי מתחומי האחריות של תפקיד המנהל הישיר. למימוש מטרה זו יש לפעול ב-3 ערוצים מקבילים:

 1. בחירה ומינוי מנהלים- יש לתת שקל ליכולות וכישורים בינאישיים לצד יכולות וכישורים מקצועיים. “ניהול אנשים” בראיה אנושית תומכת ומאוזנת
 2. פיתוח והכשרת מנהלים- הקניית כלים והכשרה מתאימה לכל השדרה הניהולית בארגון.
 3. הערכה ומשוב

דוגמאות להתנהגות מנהל ישיר התורמת להפחתת לחץ ולמניעת שחיקה בקרב עובדיהם:

 1. יושרה
 2. מנהל בפרואקטיביות את העבודה
 3. התמודדות עם בעיות
 4. משתף ומעצים
 5. ניהול קונפליקטים בצוות
 6. נגיש ואמפתי
 7. הערכה ומשוב

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X