לחץ ושחיקה

סיכום שיעור 7

Elena1974

Elena1974

פרטי הסיכום

קורס: לחץ ושחיקה

מספר השיעור: 7

סיכום השיעור

שחיקה ארגונים ביורוקראטיים\

כיצד הארגון מתמודד מול שחיקה של עובדים?

דבר ראשון – ההנהלה

דבר שני – המנהל הישיר

דבר שלישי – תרבות וסביבת עבודה

דבר רביעי – התערבויות ברמת יחידה ארגונית וסקטורית

דבר חמישי – טיפוח הפרט

דבר שישי – עבודה עם הסקר הלאומי למדידת שחיקה

אלה ששת הדברים שאיתם מתמודדים

הנושא הראשון – ההנהלה :

האם ההנהלה רואה את העובד הקטן? מכבי יותר מקדישה תשומת לב לסקטורים אחרים מאשר לעובדי המעבדה. ההנהלה הגדולה לא באמת רואה את הכמות שעובדים עושים יותר או פחות .

יש אחריות לארגון על העובד שלו .

ארגון פועל על פי המדיניות שלו והיש משהו ברמה הארגונית מסגרת על שיש עוד מישהו שלוקח אחריות על החלטות כאלה ואחרות לגבי העובדים.

יש למכבי ועד עובדים? ועד עובדים זה גוש שבא לדאוג לאנשים שלו לעובדים של הארגון ולפעמים יתכן שיהיה ניגוד אינטרסים בין ההנהלה לוועד , במיוחד לעזור בנושאים של שחיקה ופרישה ויש להם מקום מאוד חשוב וגם להנהלה צריך להיות אינטרס להקמת ועד .

במכבי יש הרבה תפקידים שונים יש מעבדה יש סניף וגם אם אדם לא מתאים למקום מסויים מניידים אותו למקום אחר שיתאים לו יותר וזה נותן בטחון לעובד שגםאם אתה לא מתאים ימצאו לך משהו שיתאים לך יותר.

מהלכי ההנהלה כוללים פעילות ב- 4 זירות ארגוניות

  1. מודעות
  2. שיח ארגוני
  3. גיבוש מדיניות להתמודדות ומניעת השחיקה
  4. מנגנונים תומכים

שיח = איך אנחנו מקשיבים ואיך אנחנו פועלים , לא כל דבר צריך לבצע אבל כן צריכה להיות רגישות וקו מסוים שההנהלה פועלת

הערכה ומשוב

אמורה לכלול את כל המרכיבים , הערכה מנהלים תכלול רכיבים שלהערכה על ידי כפיפים שבין היתר יעריכו את המנהל הישיר על מדדים של אנושיות תמיכה מודעות ומעורבות ובמניעת שחיקה.

ציוני המנהל במדד שחיקה יהיו חלק מהערכת המנהל על ידי ממוניו

מתן כלים למנהלים לצורך התמודדות עם הערכות העובדים וגיבוש תכוניות לסיוע למנהלים שבאופן עקבי מקבלים דירוג נמוך מעובדיהם.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X