לחץ ושחיקה

סיכום שיעור 7

Hadas

Hadas

פרטי הסיכום

קורס: לחץ ושחיקה

מספר השיעור: 7

סיכום השיעור

גישות להתמודדות עם שחיקת עובדים.

ההנהלה כגורם העיקרי שצריך ויכול להתייחס לנושא, נקודת ההתחלה היא המודעות. יש להתייחס לשחיקה ככזו הקיימת, בכל מקום עבודה ובכל תפקיד. נתנו דוגמאות לדרכים בהן ניתן להגביר את המודעות, סקר שחיקה למשל. השיח הארגוני צריך להיות כזה המשקף את האיכפתיות וההקשבה של ההנהלה והנראות של העובדים. ממחקרים נראה כי למנהל הישיר יש השפעה גדולה על מצבו ותחושותיו של העובד, ולכן יש להשקיע בבחירת סגל ההנהלה, הכשרתו והטמעת הנושא כחלק מסדר היום של המנהל. מנהל רגיש ואמפטי המתייחס לעובדיו ברגישות, בשיוויון ובעניין יסייע ללהקלת מצבי לחץ ושחיקה אצל עובדיו.

מילוי סקר שביעות רצון על המנהל הישירעל ידי העובדים יהיה חלק אינטגרלי מהערכת המנהל על ידי ממוניו. מנהל שמקבל דירוג נמוך באופן קבוע מעובדיו יקבל סיוע מההנהלה, כגון הכשרה וכלים לשיפור תפקודו מול עובדיו.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X