לחץ ושחיקה

סיכום שיעור 7

Michal Gavko

Michal Gavko

פרטי הסיכום

קורס: לחץ ושחיקה

מספר השיעור: 7

סיכום השיעור

התמודדות עם שחיקת עובדים
1. הנהלה מחוללת שינוי
2. מנהל הישיר
3. תרבות ארגונית וסביבת עבודה
4. התערבויות ברמת יחיה ארגונית וסקטורים
5. טיפוח הפרט
6. עבודה עם הסקר הלאומי למדידת שחיקה
מהלכי ההנהלה כוללים פעילויות ב 4 זירות ארגוניות
1. מודעות
2. שיח אגרוני
3. גיבוש מדיניות להתמודדות ומניעת שחיקה
4. מנגנונים תומכים

מודעות – העלאת נושא שחיקה למודעות בארגון והפיכתו לחלק מהשיח, הכרה בשחיקה והקדשת משאבים להתמודדות, הנהלה לוקחת אחריות ובעלות ל טיפול בבעיה.

תפיסת האחריות ל
מניעת שחיקה- הפנמת הכרח להתמודד עם נושא, היכרות עם מושג שחיקה, היכרות עם ממדי תופעה, זיהוי השלכות, היכרות ולמידה של גורמי שחיקה, הבנת גורמי לחץ, מודעות לתופעה ולסמטומים.

ניתן לעלות מודעות בארגון באמצעות. 1. קמפיין ארגוני 2. כתבות ומאמרים ועיתונות פנים ארגונית 3. פרסום סקר שחיקה 4. תקשור תכניות ומהלכים ארגוניים להתמודדות עם שחיקה.

שיח ארגוני- הובלת שיח פתוח ודו כיווני בין עובדים להנהלה. שיח הוא כלי חשוב לאיתור צרכים , גורמים ופתרונות אפשרים. דוגמא כמו פגישה מחלקתית, שולחן עגול, הקמת פורום, תוכנות העבודה, ופיתוח תוכנית מניעה שחיקה.
למנהל ישיר יש השפעה רבה בנושא לכן יש לתת דעת להפשעותיו ויכולתיו של מנהל בתחום זה כבר כאשר הנהלה ממנה אותו לתפקיד ניהולי ולבצע ניטור מתמיד של השפעותיו על מצב שחיקה באמצעות שאלונים לעבדים של אותו מנהל.
מרכיב של “ניהול אנושי אצל מנהל” נדרש לו תשומת לב מיוחדת מצד ממונים עליו.

לצורך הגדלת “ניהול אנושי” – צריך לפתח מנהלים קיימים וותיקים כחדשים ולבצע הכשרות מתאימות. שילוב התמודדות עם שחיקת עבדים כחלק מהכשרת מנהלים. לרשות מנהלים יעמדו משאבי חניכה. מיקוד לנושא הקשב בקרב עובדים.

דוגמאות להתנהגות מנהל ישיר התורמת להפפחתת לחץ ולמניעת שחיקה בקרב עובדים
יושרה
מנהל בפרואקטיביות את העבודה-
התמודדות עם בעיות.- בצורה רציונאלית ורגשית
ניהול קונפליקטים בצוות- מטפל ביסודיות תוך גישור והסדרת קונפילקטים
נגיש ואמפטי
הערכת מנהלים תכלול רכיבים שח “הערכה על ידי כפיפים” . –לפי מדדים של אנושיות, תמיכה, מודעות, ומעורבת במניעת שחיקה.

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X