לחץ ושחיקה

סיכום שיעור 9

Serena fodi

Serena fodi

פרטי הסיכום

קורס: לחץ ושחיקה

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

מוטיבציה או הנעה היא מכלול התהליכים אשר מעוררים, מכווניםומשמרים את ההתנהגות האנושית לעבר מטרה מסוימת.

אך גם לבחור את אותו יעד ואותה הפעולה מתוך מגוון של אפשריות אחרות מתחרות ,והנוכחות להיצמד לאותו יעד ולאותההתנהגות עד שהיעד מושג רו שמוותרים עליו.

קיימים שני סוגי מוטיבציה :-

  1. מוטיבציה פנימיתהנה התנהגות הנעתית שמטרתה עשיית דבר משום שבוא מעניין או מהנה .לדוגמה, המשחק הואדוגמה לפעולה מהנה בזכות עצמה, המעוררת מוטיבציה פנימית. והיא עניין בפעילות עצמהביצוע פעילות לשםהסיפוק הגלום בה ולא לשם תוצאות אחרות.

        מוטיבתיה פנימית היא התנהגות רצונית ומלווה         

בתחושה של חירות ואינוטומיה.

  1. מוטיבציה חיצוניתמתייחסת למניעים הקשורים לגורמים סביבתיים שאינם תלויים באדם, או למניעים הקשוריםלגורמים שאינם קשורים לפעולה, כמו הרצון לקבל תגמול או הרצון להימנע מעונש. כאשר הפיעלות היא אמצעילמטרה אחרת ולא מטרה או ייד בפני עצמה ההנעה לפעילות היא חיצונית. 
  • המוטיבציה היא כוח פנימי המניע את התנהגות העובד.אלה מבוססים על צרכים,תגמולים ומאמצים.שני סוגיהמוטיבציה חשובים בחיים.    *מודל שני הגורמים של הרצברג :      1) צרכי הנעה                                    2)צרכי היגיינה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X