לחץ ושחיקה

סיכום שיעור 9

Elena Gindin

Elena Gindin

פרטי הסיכום

קורס: לחץ ושחיקה

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

סיכום שיעור 9-

מוטיבציה זו חוויה סובייקטיבית, להיות מוכן לפעולה ולבצע פעולה מסויימת.

הנעה פנימית- משהו שאני מייצר ממני כדי לספק את עצמי חשוב לי מאוד.
הנעה חיצונית- משהו שבא לידי ביטוי ע”י משהו חיצוני כמו תגמול חיובי/שלילי משהו שמניע אותי מבחוץ. עושה משהו בגלל כוח חיצוני ולא הגשמה עצמית.

מוטיבציה חיצונית עלולה להביא אותנו למקום לא כל כך טוב כאשר זה בא מבחוץ.
המוטיבציה שמנהל ירצה שיהיה לעובדים שלו היא מוטיבציה פנימית על מנת שיעשו את העבודה מאהבה ושירצו ולא ירגישו מאולצים.
שני סוגי המוטיבציה חשובים והם משלימים אחד את השני.

תאוריית עיצוב ההתנהגויות של מגרגור-
מחלקת את העובדים לשני טיפוסים
*טיפוס X- התפיסה הכללית היא שהאנשים לא אוהבים לעבוד והם עובדים רק אם מכריחים אותם וזאת מתוך כורח של תגמול כספי, עצלנים לא מעוניינים לעבוד או לתרום לארגון.

*טיפוס Y- התפיסה הכללית היא שאנשים מטבעם רוצים לעבוד להצליח ולהוכיח את עצמם. עובדים בעלי רצון לתרום. יצירתיים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X