מאגרי מידע

סיכום שיעור 25

MEIR

MEIR

פרטי הסיכום

קורס: מאגרי מידע

מספר השיעור: 25

סיכום השיעור

סיכום שיעור  25-  21/2/2

בשיעור האחרון המשכנו את השיעור הקודם בנושא שיטות מחקר:

המחקר האיכותני

מסייע לבטא התנסות או ידיעה אישית במרחב זמן של ההוויה האנושית.

הפרשנות מבוססת על הנתונים, אך שואבת מעולמו הפרטי של החוקר: ניסיונו, חכמתו, השקפת עולמו וכדומה.

 

למדנו על ההבדלים השונים בין נתונים,מידע,ידע.

נתונים –דבר שאין לו משמעות לבד כל מיני אינפורמציה כמו מספרים, מילים, סתם נתונים כל דבר כלשהו .

מידע- זה לארגן נתונים בטלבאות מסודר, ארגון נתונים באופן שיש להם משמעות, שאפשר שהמוח יוכל לקשר ולעבוד.

ידע –להעביר את המידע שאורגן, לתוך בני האדם כדי לרכוש ולזכורולהעשיר אתה הידע הנרחב.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X