מאגרי מידע

סיכום שיעור 24

yaniv atar

yaniv atar

פרטי הסיכום

קורס: מאגרי מידע

מספר השיעור: 24

סיכום השיעור

שיטת המחקר:

  • המדע מסתמך בעיקר על המחקרים של כל התחומיים החיים
  • חשוב להגדיר את נושא המחקר שאלת המחקר ושיטת המחקר
  •  מחקר לא אמפירי( ניסיוני) מחולק לשני חלקים כמותיים ואיכותני.
  •  חישוב המדגם הוא גבר מרכזי בכל מחקר.
  • לפעמיים יש צורך לשלב בין השיטות
  • שמענו מפי חברנו בקבוצה על המחקר שביצע בתואר שלמדה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X