מאגרי מיפוי ומידע – 133811

סיכום שיעור 25

Ofir Pezarker

Ofir Pezarker

פרטי הסיכום

קורס: מאגרי מיפוי ומידע – 133811

מספר השיעור: 25

סיכום השיעור

21.02.2021 – סיכום מפגש 25

שיטות מחקר

התהליך הוא תהליך מחזורי: קודם כל בוחרים את נושא המחקר – לאחר מכן מנסחים את שאלת המחקר – אחר כך בוחרים את שיטת המחקר.

ישנם 2 סוגים של שיטות מחקר: שיטות מחקר כמותיות ושיטות מחקר איכותניות.

 

המחקר הכמותי (פוזיטיביסטי)

מכוון להסביר תופעות, לפעמים תוך כדי חיפוש קשרים  סיבתיים.  העניין העיקרי הוא בתוצר (“כמה”), ואבן יסוד בחקירה היא אובייקטיביות, כלומר אי-תלות בין זהות החוקר לבין ממצאי המחקר.

 

המחקר האיכותני (קונסטרוקטיביסטי)

פרשני ומגיב ומסייע לבטא התנסות או ידיעה אישית במרחב זמן של ההוויה האנושית.

הפרשנות מבוססת על הנתונים, אך שואבת מעולמו הפרטי של החוקר: ניסיונו, חוכמתו, השקפת עולמו וכדומה.  העניין העיקרי הוא בתהליך (“איך”). המחקר האיכותני אינו מחייב אובייקטיביות ואי-תלות.

 

סוגי מחקר

 1. אמפירי – נסיוני (מחקר כמותי ומחקר איכותני). מחקר המבוסס על איסוף נתונים מן האובייקט/על האובייקט שאותו אנו חוקרים באמצעות כלי מחקר.
 2. לא אמפירי (מחקר עיוני/תאורטי)

 

כלי מחקר

כיצד נחליט על כלי המחקר? כלי המחקר המתאימים הם אלה שיספקו את התשובה הטובה ביותר לשאלת המחקר.

כלים כמותיים – מבחנים, שאלון (שאלות סגורות, היגדים), ניתוח מסמכים כמותיים (למשל תוצאות מבחנים, הכנסות-הוצאות וכו’), תצפית סגורה.

כלים איכותניים – ראיונות, שאלון (שאלות פתוחות), קבוצות מיקוד, ניתוח מסמכים ודוחות, תצפית פתוחה, חוות דעת מומחה.

 

גודל המדגם

מחקר כמותי – ככל שהמדגם גדול יותר, כך הממצאים משכנעים יותר.

מחקר איכותני – מדגם מצומם, מ-1 ועד…

 

תוקף המחקר

‘תוקף המחקר’ בהתייחס למתודולוגיות המחקר השונות:

 • תוקף (Validity) הוא המונח שמשתמשים בו לציון ‘ערך האמת’ במחקר כמותי.
  תוקף תוכן: האם המחקר בודק את מה שהוא אמור לבדוק.

 

 • אמינות או היותו ראוי לאמון ((trustworthiness הוא המונח שמשתמשים בו לציון ‘ערך האמת’ במחקר איכותני.
 • עקביות ((Consistency הוא המונח שמשתמשים בו לציון ‘ערך האמת’ במחקרי שיטות מעורבות.

 

מחקר תקף הוא המחקר עונה לששת תנאי היסוד של חקירה מדעית, כמפורט להלן:

 1. תהליכים מאורגנים ושיטתיים
 2. תהליכי המחקר ותוצאותיהם ניתנים לבדיקה ולבחינה חיצונית
 3. אפשר לחזור על ממצאי המחקר
 4. קיים תהליך משוב פנימי המאפשר לבצע תיקונים כנדרש
 5. המחקר מכוון להסביר תופעות
 6. תהליך המחקר מאפשר לבטוח בתוצאות המתקבלות באמצעותו

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X