מאגרי מיפוי ומידע-133811

סיכום שיעור 25

נפתלי כהן

נפתלי כהן

פרטי הסיכום

קורס: מאגרי מיפוי ומידע-133811

מספר השיעור: 25

סיכום השיעור

קיימות שיטות מחקר והן כמותי ואיכותי

כמותי היא שיטת מחקר למציאת קשר סיבתי והעניין העיקרי הוא הכמות

איכותי-היא שיטת מחקר העניין העיקרי הוא איך והוא אינו אוביקטיבי

סוגי מחקר

אמפירי-עוסק באיסוף נתונים והכלים המתאים הם שיביאו לתוצאה המירבית

ישנם כלים כמותיים למדגם וכלים איכותניים וככל שהמדגם גדול יותר הממצאים אמינים יותר

מחקר תקף -שקיימים בו תהליכים מאורגנים  , תוצאות המחקר ניתנים לבדיקה חיצונית , ניתן לחזור על תוצאותיו , מסביר תופעות , ואמין בתוצאות

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X