מאגרי מיפוי ומידע

סיכום שיעור 23

Armond

Armond

פרטי הסיכום

קורס: מאגרי מיפוי ומידע

מספר השיעור: 23

סיכום השיעור

מידענות, או בשמו לימודי מידע- תחום אקדמי ושימוש מקצועי שעיקרן, שימוש מושכל במידע על כל סוגיו השונים ךצורך קבלת מידע. עיקר עבודתם של המידענים הוא בניהול של המידע כמו הייטק למשל.

שלבי המידענות ה: 1.הגדרת המשימה, 2.חיפוש המידע, 3.הערכת המידע, 4.ארגון המידע, 5.עיבוד המידע, 6.הצגת המידע.

מודיעין ארגוני הוא בעצם איסוף של מידע על מוצרים ותהליכי עבודה של מתחרים, בדרך כלל פועלים בו תאגידים מסויימים.

ארגון היא חברה הפועלת להשגת מטרה משותפת.

מאפיינים של ארגון נבחנים ב: רמת מלאכותיות גבוהה, רמת תכליתיות גבוהה, רמת הבניה גבוהה, תלות חזקה בגורמים חיצוניים. ישנם גם ארגונים לא פורמאליים כמו: רשתות חברתיות, קהילה וכו’.

בין היתר למדנו על תובנה ארגונית, בינה ארגונית, למידה ארגונית, ידע ארגוני.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X