מאגרי מיפוי ומידע

סיכום שיעור 24

Armond

Armond

פרטי הסיכום

קורס: מאגרי מיפוי ומידע

מספר השיעור: 24

סיכום השיעור

שיטות המחקר מתחלקות בין כמותי ואיכותי- במחקר הכמותי הנקרא גם פוזיטיביסטי: האמונה כי הטבע כולו פתוח לחקירה אובייקטיבית מלאה של האדם באמצעות המדע.

המחקר האיכותי הנקרא גם קונסטרוקטיביסטי: הבנייתי, פרשני, נטורליסטי, אנתוגרפי.

לסוגי המחקר יש: מחקר אמפירי, מחקר לא אמפירי, מחקר כמותי, מחקר איכותי, מחקר עיוני/תיאורטי.

מחקר אמפירי הוא מחקר ניסיוני המבוסס על איסוף נתונים מן האובייקט/על האובייקט שאותו אנו חוקרים באמצעות כלי מחקר.

ככל שמהדגם יותר גדול כך הממצאים “משכנעים” יותר. תוקף המחקר נמדד ב תוקף התוכן, אמינות, עקביות.

מחקר תקף צריך לענות על ששת תנאי היסוד של חקירה מדעית.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X