מאגרי מיפוי ומידע

סיכום שיעור 24

Akermansarit

Akermansarit

פרטי הסיכום

קורס: מאגרי מיפוי ומידע

מספר השיעור: 24

סיכום השיעור

שיטות מחקר

שיטות מחקר:

1. כמותית

2.איכותית

סוגי מחקר:

מחקר אמפירי: מחקר כמותי, מחקר איכותני

מחקר לא אמפירי: עיוני/תאורטי

כלים כמותיים: מבחנים, שאלון, ניתוח מסמכים ותצפית סגורה

כלים איכותניים: ראיונות, שאלות ופתרונות, קבוצות מיקוד, ניתטח מסמכים ודוחות.

תוקף מחקר:

1.תוקף

2.אמינות

3.עקביות

 

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X