מאגרי מיפוי ומידע

סיכום שיעור 24

יוסי בכר

יוסי בכר

פרטי הסיכום

קורס: מאגרי מיפוי ומידע

מספר השיעור: 24

סיכום השיעור

מחקר –

מכוון להסביר תופעות, לפעמים תוך כדי חיפוש קשרים  סיבתיים.

העניין העיקרי הוא בתוצר (“כמה”), ואבן יסוד בחקירה היא אובייקטיביות,

כלומר אי-תלות בין זהות החוקר לבין ממצאי המחקר

מחקר איכותני –

פרשני ומגיב ומסייע לבטא התנסות או ידיעה אישית במרחב זמן של ההוויה האנושית.

הפרשנות מבוססת על הנתונים, אך שואבת מעולמו הפרטי של החוקר: ניסיונו, חכמתו, השקפת עולמו וכדומה.

העניין העיקרי הוא בתהליך (“איך”). המחקר האיכותני אינו מחייב אובייקטיביות ואי-תלות.

אמפירי –

מחקר המבוסס על איסוף נתונים מן האובייקט/על האובייקט שאותו אנו חוקרים באמצעות כלי מחקר.

כלי המחקר המתאימים הם אלה שיספקו את התשובה הטובה ביותר לשאלת המחקר.

מחקר כמותי – ככל שהמדגם גדול יותר, כן הממצאים “משכנעים” יותר

  • תוקף (Validity) הוא המונח שמשתמשים בו לציון ‘ערך האמת’ במחקר כמותי.

תוקף תוכן: האם המחקר בודק את מה שהוא אמור לבדוק

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X