מאגרי מיפוי ומידע

סיכום שיעור 24

דריה אוקוטין

דריה אוקוטין

פרטי הסיכום

קורס: מאגרי מיפוי ומידע

מספר השיעור: 24

סיכום השיעור

סיכום שיעור 24

  1. מחקר כמותי – מכוון להסביר תופעות, לפעמים תוך כדי חיפוש קשרים  סיבתיים. העניין העיקרי הוא בתוצר (“כמה”), ואבן יסוד בחקירה היא אובייקטיביות, כלומר אי-תלות בין זהות החוקר לבין ממצאי המחקר.
  2. מחקר איכותני – פרשני ומגיב ומסייע לבטא התנסות או ידיעה אישית במרחב זמן של ההוויה האנושית. הפרשנות מבוססת על הנתונים, אך שואבת מעולמו הפרטי של החוקר: ניסיונו, חכמתו, השקפת עולמו וכדומה. העניין העיקרי הוא בתהליך (“איך”). המחקר האיכותני אינו מחייב אובייקטיביות ואי-תלות.
  3. מחקר אמפירי – מחקר המבוסס על איסוף נתונים מן האובייקט/על האובייקט שאותו אנו חוקרים באמצעות כלי מחקר.
  4. תוקף המחקר – בהתייחס למתודולוגיות המחקר השונות:
  • תוקף (Validity) הוא המונח שמשתמשים בו לציון ‘ערך האמת’ במחקר כמותי. תוקף תוכן: האם המחקר בודק את מה שהוא אמור לבדוק.
  • אמינות או היותו ראוי לאמון (trustworthiness) הוא המונח שמשתמשים בו לציון ‘ערך האמת’ במחקר איכותני.
  • עקביות (Consistency) הוא המונח שמשתמשים בו לציון ‘ערך האמת’ במחקרי שיטות מעורבות (mixed-methods research).

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X