מאגרי מיפוי ומידע

סיכום שיעור 25

Eliran Azari

Eliran Azari

פרטי הסיכום

קורס: מאגרי מיפוי ומידע

מספר השיעור: 25

סיכום השיעור

סיכום שיעור 25 :

שיטות מחקר

תוקף המחקר:

תוקף המחקר בהתייחס למתודולוגיות המחקר השונות:
תוקף הוא המונח שמשתמשים בו לציון ערך האמת במחקר כמותי.

אמינות או היותו ראוי לאמון הוא המונח שמשתמשים בו לציון ערך האמת במחקר איכותני.

עקביות הוא המונח שמשתמשים בו לציון ערך האמת במחקרי שיטות מעורבות.

גודל המדגם
מחקר כמותי : ככל שהמדגם גדול יותר, כך הממצאים משכנעים יותר

מחקר איכותני : מדגם מצומצם

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X