מאגרי מיפוי ומידע

סיכום שיעור 20

Yarden

Yarden

פרטי הסיכום

קורס: מאגרי מיפוי ומידע

מספר השיעור: 20

סיכום השיעור

נושא : מפת מושגים ושאלות חקר

 

הגדרה: מפת מושגים- היא אופן תיאור של ידע הקיים בראשתי או של תהליך למידה

 

ישנם מס’ שיטות לארגון המידע:

 

הדגשת משפטים/מילות מפתח

תרשימי מידע

טבלאות

מפות

דיאגרמות

תרשימי זרימה

גרפים וכו’

 

הגדרה: שאלת חקר- לכל מחקר שאנו מבצעים/קוראים ישנה שאלה ברורה מובהקת המנחה את המחקר.

 

מטרת השאלה היא לעורר את המחקר ולעלות נקודות של הפרכה / חידוד השאלה.

 

כאשר רוצים לבצע חיפוש במרשתת נדרש להשתמש במפת מושגים שואלת מחקר המנחה אותנו

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X