מאגרי מיפוי ומידע

סיכום שיעור 21

Yarden

Yarden

פרטי הסיכום

קורס: מאגרי מיפוי ומידע

מספר השיעור: 21

סיכום השיעור

נושא : מפת מושגים ושאלות חקר

הגדרה: מפת מושגים- היא אופן תיאור של ידע הקיים בראשתי או של תהליך למידה

ישנם מס’ שיטות לארגון המידע:

  • הדגשת משפטים/מילות מפתח
  • תרשימי מידע
  • טבלאות
  • מפות
  • דיאגרמות
  • תרשימי זרימה
  • גרפים וכו’

הגדרה: שאלת חקר- לכל מחקר שאנו מבצעים/קוראים ישנה שאלה ברורה מובהקת המנחה את המחקר.

מטרת השאלה היא לעורר את המחקר ולעלות נקודות של הפרכה / חידוד השאלה.

כאשר רוצים לבצע חיפוש במרשתת נדרש להשתמש במפת מושגים שואלת מחקר המנחה אותנו

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X