מאגרי מיפוי ומידע

סיכום שיעור 24

נוי פרץ

נוי פרץ

פרטי הסיכום

קורס: מאגרי מיפוי ומידע

מספר השיעור: 24

סיכום השיעור

סיכום שיעור 24:

שיטות מחקר:

המחקר הכמותי:

מכוון להסביר תופעות, לפעמים תוך כדי חיפוש קשרים  סיבתיים.

העניין העיקרי הוא בתוצר (“כמה”), ואבן יסוד בחקירה היא אובייקטיביות,

כלומר אי-תלות בין זהות החוקר לבין ממצאי המחקר

 

המחקר האיכותני

פרשני ומגיב ומסייע לבטא התנסות או ידיעה אישית במרחב זמן של ההוויה האנושית.

הפרשנות מבוססת על הנתונים, אך שואבת מעולמו הפרטי של החוקר: ניסיונו, חכמתו, השקפת עולמו וכדומה.

מחקר אמפירי – (ניסיוני)

מחקר המבוסס על איסוף נתונים מן האובייקט/על האובייקט שאותו אנו חוקרים באמצעות כלי מחקר.

 

כלי המחקר המתאימים הם אלה שיספקו את התשובה הטובה ביותר לשאלת המחקר

 

תוקף המחקר

  • הוא המונח שמשתמשים בו לציון ‘ערך האמת’ במחקר כמותי.

תוקף תוכן: האם המחקר בודק את מה שהוא אמור לבדוק

  • אמינות או היותו ראוי לאמון ((trustworthiness הוא המונח שמשתמשים בו לציון ‘ערך האמת’ במחקר איכותני.

 

  • עקביות ((Consistency הוא המונח שמשתמשים בו לציון ‘ערך האמת’

.(mixed-methods research)  במחקרי שיטות מעורבות

 

מחקר תקף הוא המחקר עונה לששת תנאי היסוד של חקירה מדעית,

כמפורט להלן:

 

א .תהליכים מאורגנים ושיטתיים

 

-בתהליכי המחקר ותוצאותיהם ניתנים לבדיקה ולבחינה חיצונית

 

ג. אפשר לחזור על ממצאי המחקר

 

ד. קיים תהליך משוב פנימי  המאפשר לבצע תיקונים כנדרש

 

ה. המחקר מכוון להסביר תופעות

 

ו. תהליך המחקר מאפשר לבטוח בתוצאות המתקבלות באמצעותו.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X