מאגרי מיפוי ומידע

סיכום שיעור 25

Akermansarit

Akermansarit

פרטי הסיכום

קורס: מאגרי מיפוי ומידע

מספר השיעור: 25

סיכום השיעור

שיטות מחקר

המדע מסתמך בעיקר על המחקרים בכל תחומי החיים.

חשוב להגדיר את: נושא המחקר שאלת המחקר ושיטת המבחן.

מחקר אמפירי (ניסיוני) מחולק שני חלקים כמותי ואיכותני.

מחקר לא אמפירי יכול להיות עיוני או תאורטי.

לפעמים יש צורך לשלב בין השיטות.

חישוב המדגם הוא דבר מרכזי בכל מחקר.

חשוב אחרי עיבור הנתונים להציג/לפרסם את התוצאות של המחקר.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X