מאגרי מיפוי ומידע

סיכום שיעור 24

לידור סיילס

לידור סיילס

קצינה בצהל, בת 27

פרטי הסיכום

קורס: מאגרי מיפוי ומידע

מספר השיעור: 24

סיכום השיעור

סיכום מפגש מס’ 24:

נושא המפגש “שיטות מחקר”

המדע מסתמך בעיקר על המחקרים בכלל תחומי החיים.

חשוב להגדיר את: נושא המחקר, שאלת ושיטת המחקר.

מחרק אמפירי (נסיוני) מחולק לשני חלקים: כמותי (כמה) ואיכותני (איך).

מחקר אמפירי לא יכול להיות עיוני או תיאורטי.

חישוב המדגם הוא דבר מרכזי בכל מחקר.

חשוב אחרי עיבוד הנתונים להציג ולפרסם את תוצאות המחקר.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X