מאגרי מיפוי ומידע

סיכום שיעור 25

Avi cohen

Avi cohen

פרטי הסיכום

קורס: מאגרי מיפוי ומידע

מספר השיעור: 25

סיכום השיעור

נושא המפגש: שיטות מחקר.
המדע מסתמך בעיקר על המחקרים בכל תחומי החיים.
חשוב להגדיר את נושא המחקר, שאלת המחקר ושיטת המחקר.
מחקר אמפירי זהו מחקר ניסיוני אשר מחולק לשני חלקים: כמותי ואיכותני.
מחקר לא אמפירי יכול להיות עיוני או תיאורתי כאשר לפעמים צריך לשלב ב2 השיטות.
חישוב המדגם הוא דבר מרכזי בכל מחקר.
חשוב אחרי עיבוד הנתונים לפרסם את תוצאות המחקר.
בסיום שמענו מפי אנה חברתנו מהקבוצה על המחקר אשר ערכה בתואר השני.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X