מבוא להנהוגות ארגונית

סיכום שיעור 2

yaniv

yaniv

פרטי הסיכום

קורס: מבוא להנהוגות ארגונית

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

סיכום שיעור 2 מתוך 15
הנהוגות הארגונית
132‪223
יניב מרציאנו 062888862‪

1. קיום גבולות ברורים לארגון
2. היררכיה ארגונית
3. אנטרופיה שלילית (כלומר- סדר בארגון) ושיווי משקל דינמי (כלומר- שמירה על רמת רווחיות בארגון)
4. מנגנוני היזון חוזר (המאפשרים בדיקת הקשר בין הארגון לסביבתו)
5. מנגנוני שימור (של המבנים המועילים לארגון) ומנגנוני הסתגלות (של המבנים למציאות משתנה)
6. התמחות וחלוקת עבודה בארגון
7. קיום מספר דרכים שונות לפתרון בעיות בארגון.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X