מבוא להתנהגות ארגונית

סיכום שיעור 2

aaronp

aaronp

פרטי הסיכום

קורס: מבוא להתנהגות ארגונית

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

היכרות בין האנשים בארגון תאפשר תקשורת טובה שהיא הבסיס לכל

ארגון הוא מאגד של חברה אנושית הפועלת לשם הגשמת מטרה או מטרות

אירגון (כלי או מכשיר) : מערכת חברתית מובנת המורכבת מקבוצות או מיחידים הפועלים יחד על מנת להשיג יעדים מוסכמים מראש.  הרבה מאוד סוגים שונים של אירגונים, היעודים של אירגונים מגוונים , ואף יכולה להיות יותר ממטרה אחת לכל אירגון . (הגברת היתרון התחרותית, ניצחון, מתן השכלה וכו’) הגברת האפקטיביות האירגונית כדי להתקדם להשגת היעד ושיפור רווחת העובד.
אירגון אפקטיבי :  אירגון מרוויח אשר דואג לרווחת העובד (קיים קשר בין רווחת העובד לבין אפקטיביות האירגון).

 ארגון חייב שיהיו לו צרכנים ולקוחות

בכל ארגון יש 4 מאפיינים

רמת מלאכותיות גבוהה

לכל ארגון יש מבנה בסיסי ולכל ארגון יש תפקידים והיררכיה כללים ויחסי עבודה

כל ארגון יש נורמות

תלות בגורמים חיצוניים

 

כץ וקהאן (1978) הגדירו את מאפייני המערכת הארגונית הפתוחה, בהתבסס על תורת המערכות הכללית שגורסת שהארגון והסביבה נמצאים תמיד ביחסי גומלין, שבהם הארגון מספק לסביבה תפוקות ואילו היא מספקת לו את המשאבים הנדרשים לפעולתו.

הם הגדירו שבעה מאפיינים למערכת הפתוחה:

  • קיומם של גבולות חיצוניים ברורים למערכת
  • סדר היררכי
  • אנטרופיה (אי-סדר) שלילית ושיווי משקל דינמי – על הארגון להצליח לגייס מן הסביבה יותר ממה שהוא משקיע בגיוס תפוקותיו.
  • קיומם של מנגנוני משוב (מן המערכת הארגונית אל הסביבה)
  • קיומם של מנגנוני שימור והסתגלות (למשל: תרבות הארגון)
  • גידול באמצעות אלבורציה (שפרוט) ובידול
  • ריבוי דרכים להשגת המטרות

 

מנהל בארגון הוא אדם שצריך להוביל ולתת מענה ופתרונות

סוגי מנהלים:

סמכותי- הכל מרוכז אצלי ואני הסמכות

ליברלי- סומך ומאציל סמכויות

דמוקרטי- משתף ומתייעץ

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X