מבוא למנהל ציבורי

סיכום שיעור 4

אבירם פולטוב

אבירם פולטוב

פרטי הסיכום

קורס: מבוא למנהל ציבורי

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

ששת הגורמים :

1. דמוגרפי

2. גורם טכנולוגי

3. הפיתוחים הטכנולגיים

4. הגורם הכלכלי

5. הגורם ההיסטורי

6. הגורם הפוליטי והגורם החברתי.

גורמים מרכזיים שגורמים ומביאים לשינוים בתוף כל ארגון.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X