מבוא למנהל ציבורי

סיכום שיעור 7

Dvoramo

Dvoramo

פרטי הסיכום

קורס: מבוא למנהל ציבורי

מספר השיעור: 7

סיכום השיעור

קבלת החלטות-טיפול בהתנגדויות סיבות להתנגדות מוטיבציה לביצוע החלטה קבלת החלטה של מנהל מייעץ, משכנע, דמוקרטי, כאוטי, לא מתערב שילוב של בני אדם לשם פעולה משותפת סוגי מנהלים תבחינים ב3 סוגי מינהל

תהליך קבלת ההחלטות וביצוען באופן יעיל ומקובל חברתית, כרוך ביכולת של האדם לשמור על תשומת הלב ובקיום של מערך עכבות תקין[2].

 

תהליך קבלת ההחלטות יכול להכיל מספר שלבים. לדוגמה:

 

איסוף נתונים – איסוף הנתונים המשמשים בסיס לקבלת ההחלטה. לעיתים מדובר בנתונים הזמינים מיידית למחליט, בהתאם לניסיון חייו. ידע מסוג זה מאוחסן בזיכרון סמנטי שהוא חלק מזיכרון מפורש וניתן לשלוף אותו באופן מודע. לעיתים מדובר בנתונים המצריכים השקעה רבה באיסופם, למשל בכלים של מודיעין צבאי או מודיעין עסקי.

היתוך מידע – תהליך עיבוד של הנתונים שנאספו במטרה למצוא קשר או קורלציה. בתהליך זה מחברים ומצליבים נתונים כדי לקבל הערכה טובה יותר של המצב.

גיבוש חלופות – הצגה שיטתית של החלופות העומדות על הפרק.

שקילת החלופות השונות – השוואה בין האפשרויות באמצעות בדיקת יתרונות וחסרונות של כל אחת מהן. שקילת החלופות היא לעיתים פעולה אינטואיטיבית, ולעיתים נעשית בצורה שיטתית ומורכבת, למשל באמצעות שקילת כל חלופה לפי רשימה של פרמטרים, מתן משקל לכל פרמטר, מתן ציון לכל חלופה בכל פרמטר, וחישוב ציון משוקלל לכל חלופה. לעיתים מסייעת בתהליך זה מערכת תומכת החלטה או יועץ מקצועי. בשלב זה יכול להתבצע גם ניתוח עלות-תועלת או ניתוח סיכון-תועלת, בהתאם לכמות ומהימנות המידע הקיים.

בחירת חלופה – קבלת ההחלטה על ידי בחירת החלופה המועדפת.

דוגמה לתהליך קבלת החלטה: אדם נכנס למכולת כשברשותו 20 שקלים בלבד ורשימת קניות שמחיר סך כל המוצרים בה הוא יותר מ-20 שקלים. ההחלטה במקרה זה תהיה אילו מוצרים מתוך הרשימה לקנות. במקרה זה איסוף הנתונים יתייחס לכמות הכסף הנמצאת ברשות האדם, מחירי המוצרים השונים וחשיבות כל מוצר ברשימת הקניות. בשלב גיבוש החלופות יכולות לעלות אפשרויות כמו קניית מוצר אחד יקר אבל חשוב, קניית מספר מוצרים זולים, דחיית הקניות למועד אחר. לאחר שקילת החלופות השונות, תגיע בחירת החלופה שלפיה הקונה יחליט אילו מוצרים לקנות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X