מבוא למנהל ציבורי

סיכום שיעור 1

amirwolf

amirwolf

פרטי הסיכום

קורס: מבוא למנהל ציבורי

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

מכלול הארגונים הציבוריים הפועלים במדינה. פועל יוצא של גופים פוליטיים שמעצבים אותם. האזרחים ממנים את המנהל הציבורי עפ”י תקציב המדינה.

חשוף לביקורת של מבקר הכנסת. העובדים משקפים ערכים ונורמות ציבוריים.

מכלול הארגונים הם פועל יוצא של פוליטיקה. מי שקובע את המדיניות והכללים הם אנשים פוליטיים.

ישנם 4 תאוריות מרכזיות:

  1. טיילור – אדם – מכונה.
  2. מאיו: תאוריית יחסי האנוש
  3. התיאוריה הקלאסית: סינתזה.
  4. תאוריית קרל מרקס.

סוגי מנהל ציבורי:

  1. מנהל מסורתי – הבסיס הוא קירבה לשלטון.
  2. מנהל פריזמתי.
  3. מנהל מודרני.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X