מבוא לסוציולוגיה

סיכום שיעור 7

Arava

Arava

פרטי הסיכום

קורס: מבוא לסוציולוגיה

מספר השיעור: 7

סיכום השיעור

התיאוריה של דנצברג – תיאוריה העוסקת בהנעת אנשים. על פי התיאוריה, אדם פועל להשגת משהו או בצורה מסוימת לשם קבלת תגמול. תגמול יכול להיות חומרי ולא חומרי: כסף, חיבוק, לטיפה, מילה טובה, קידום ועוד.

התיאוריה של מאסלו – תאוריית הצרכים היא תאוריה העוסקת במניעים של אדם בחייו. לתאוריה זו השלכות על תחומים רבים, ביניהם ניצול מוטיבציית עבודה. בתיאוריה זו יש פירמידה של צרכים כאשר קודם כל מתחילים מהצורך הראשון בתחתית הפירמידה.

רמה ראשונה – צרכים פיזיולוגיים -הצרכים הביולוגיים של האורגניזם, המאפשרים את קיומו (הומאוסטזיס), תופסים את החשיבות העליונה. אלה מורכבים בעיקר מ: הצורך לנשום, הצורך שתות ולאכול, הצורך לסלק פסולת והפרשות, הצורך לישון, הצורך לוויסות טמפרטורת הגוף, הצורך להגנה פני התקפות מיקרוביות (היגיינה).

רק לאחר מילוי הצרכים הביולוגיים מסוגל האדם למלא את הצרכים הנוספים.

רמה שנייה – צורך בביטחון – ברמה הזאת, האדם שואף לרגיעה ונוחות. כדי להשיג צורך זה, מנסה האדם להבין את העולם ולהפוך אותו למובן וצפוי. האדם מנסה עוד מינקותו למצוא סדר בעולם, ועם התבגרותו הוא מאמץ לעצמו תפיסות עולם ופילוסופיות חיים, שנועדו ליצור סדר בעולם. העדר סיפוק של צורך זה, יוצר חרדתיות, ואף דיכאון. השגת צורכי הביטחון עשויה להתבטא ביומיום למשל בהשגת יציבות תעסוקתית, ביתית, משפחתית ועוד. היציבות בתחומי חיים שונים מאפשרת יכולת צפייה וניבוי מסוים של העתיד להתרחש, ויוצרת תחושת ביטחון.

רמה שלישית – צורך השתייכות – צרכים חברתיים. צורך להיות מקובל, להיות חלק מקבוצה, לאהוב ולהיות נאהב. בשלב הזה האדם לומד להכיר את עצמו ולגבש זהות עצמית. צורך זה בא לידי ביטוי רק כאשר הצרכים הנמוכים יותר באים לידי ביטוי. חסכים בשלב זה יכולים להביא לבדידות, חרדה חברתית ודיכאון.

רמה רביעית – צורך בהערכה חברתית – צורך להרגיש מכובד על ידי אחרים, צורך לכבוד עצמי ולכבד אחרים. אלה יכולים למצוא ביטוי דרך מעמד, הכרה חברתית, הערכה מצד הסביבה והכרה בעבודה. חסכים בשלב זה יכולים להוביל לערך עצמי ירוד ותסביכי נחיתות.

רמה חמישית – צורך במימוש עצמי – הצורך של האדם להשתמש בכישורים הייחודיים לו כדי להגיע למימוש היכולת האישית הטמונה בו. זוהי הרמה הגבוהה ביותר ועל פי מאסלו לא רבים זוכים להגיע אליה.

קרל מארקס – האדם הוא יוצר והוא נהנה מהיצירה שלו. היצירה היא שגורמת לו הנאה.

תאוריית הצרכים של קלייטון 1969 – תאוריה זו מכונה ERG על שם ראשי התיבות של שלוש קטגוריות הצרכים.

 

צורכי קיום פיזיים (Existence Needs) – צרכים פיזיולוגיים וצורכי ביטחון.

צורכי השתייכות (Relatedness) – צורך באישור חברתי.

צורכי צמיחה (Growth) – הצורך בפיתוח הכישרונות האישיים אשר מהווים יתרון יחסי אל מול פרטים אחרים.

 

תאוריית הצרכים של מקללנד

על פי תאוריות צרכים, לבני אדם צרכים מרובים המבוססים על ערכיהם האינדיבידואלים, המשפחתיים והחברתיים. כמו כן צרכים אלו תלויים בסטטוס החברתי, הכלכלי והפוליטי הרצוי והמצוי של היחיד. בנוסף, הצרכים תלויים בשאיפות של היחיד; ברצון לשלב בין קריירה, משפחה, קהילה, דת וגורמים נוספים; ובתחושת שביעות רצון כללית מהמצב הנוכחי והעתידי של האדם. מקללנד טען שהתנהגות אנושית מונעת על ידי שלושה צרכים עיקריים המאפיינים כל אדם ברמות שונות.

 

צורך בכוח (Need for Power; nPow): מאופיין על ידי החשיבות שמייחס אדם ליכולתו לגרום לבני אדם אחרים לנהוג באופן שונה מהאופן בו הם מתנהגים בשגרה. אנשים המאופיינים ברמה גבוהה של צורך זה הם בעלי דחף להשפיע, להדריך, לאמן ולעודד בני אדם אחרים להישגים.

צורך בהישגים (Need for Achievement; nAch): מאופיין על ידי החשיבות שאדם מייחס להצטיינות ביחס לתקן או לסטנדרט הנהוג. אנשים המאופיינים ברמה גבוהה של צורך זה נוטים לקבל ציונים גבוהים יותר, לומדים מהר יותר ונוטים לבצע מבחנים קוגניטיביים בהצלחה רבה יותר לעומת אנשים שאינם מאופיינים בצורך גבוה בהישגים.

צורך בהשתייכות (Need for Affiliation; nAff): מאופיין על ידי החשיבות שמייחס אדם ליחסים בין אישיים ידידותיים וקרובים. אנשים המאופיינים ברמה גבוהה של צורך זה נהנים לבלות זמן בפעילויות חברתיות ולהשקיע משאבים בשימור מערכות יחסים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X