מבוא לקרימינולוגיה

סיכום שיעור 2

alonrez

alonrez

פרטי הסיכום

קורס: מבוא לקרימינולוגיה

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

מבוא לקרימינולוגיה 125585 – סיכום שיעור מס׳ 2 – אלון רזניק 201374972

השיעור השני נפתח עם היכרות עם המרצה ופריסת מבנה השיעור. תחילה ניסינו להגדיר את המושג קרימינולוגיה אשר מהווה את תורת הפשע. הבנו שישנו קושי משמעותי להגדיר מיהו עבריין ומיהו לא. הקושי לעיתים מצוי בערכיות מעשה הפשיעה ולפעמים הוא עומד ברמות המוסר. לבסוף, הקובע מיהו עבריין ומי לא הוא החוק ובכך המדינה. הבעיה היא שהחוק לא תמיד משרת את כולם ולפעמים משרת רק קבוצה מסוימת. כדאי לבחון לעומק את ההגדרה בחנו תיאוריות שונות המנסות לעזור לנו להבין טוב יותר את תורת הפשע. הגישה המארקסיסטית גורסת כי בעלי האמצעים הם אלו עם הגישה לשלטון בעוד שאלה ללא אמצעים אינם משפיעים עליו. החברה מחולקת לשלוש: מעמד עני, מעמד ביניים והמעמד הגבוה שהם העשירים. המעמד הגובה יעשה הכול על מנת לשמור על כוחו. רק מהפכה של המעמד הנמוך והבינוני יצליח לגשר על הפערים בין המעמדות. השלטון ינסה לחוקק חוקים אשר יקשו על המהפכה. הגישה של הובס גורסת כי טבע האדם הוא רע. אנשים הם אגואיסטים ומנסים לקדם רק את עצמם. בגלל יסודות אלו אנשים הסכימו למסור קצת מהחופש שלהם לשלטון על מנת שיגן עליהם אחד מפני השני. כך בעצם נוצרה האמנה החברתית הקובעת כי מי שפוגע באמנה צריך להיענש. תאוריה נוספת היא תאוריה ביולוגית שקובעת כי אדם עבריין יהיה עבריין בכל חברה מכיוון שהוא נולד כך. התאוריה של פרויד גורסת שהכול הוא לא מודע ולכן נוצרים לנו רבדים שונים בתודעה כמו רובד שטחי ורובד לא מודע, שהוא הרובד המרכזי. המשך השיעור נגע במשפחות מגוננות, משפחות מכות ועבריינות נוער. הגיוון נועד להעשיר את הידע שלנו בכל הנוגע לאלימות כנגד ילדים ועבריינות נוער. בהקשר לחוקים יש לנו שניים שנוגעים לעבריינות נוער והם מקנים לנו את כל הפעילות לענישה וטיפול.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X