מבוא לקרימינולוגיה

סיכום שיעור 3

Atef

Atef

פרטי הסיכום

קורס: מבוא לקרימינולוגיה

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

תורת הענישה

הוא בעצם כל ניסיון לשנות את ההתנהגות בשביל לשנות התנהגות מסויימת בעיקר.

וגם נוגע בכל ההתערבויות נגד הפרת הנורמות הללו.

והיא בעצם להעניש אדם מסויים בחברה על מנת להענישו על מעשה מסויים, ורק אז לאחר מכן להחזירו לחברה.

הבעיות עם צורות הענישה המסויימות ובכך מענישים אנשים שלא מגיע להם ויש לשמור על כך ולהעניש את האנשים הנכונים בצורות שלא מדברת על הוצא להורג בכל סוגיו השונים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X