מבוא לקרימינולוגיה

סיכום שיעור 1

ניר סקורי

ניר סקורי

פרטי הסיכום

קורס: מבוא לקרימינולוגיה

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

קורס מבוא לקרימינולוגיה 125585 מרצה רונן רובין

מפגש ראשון- תאריך: 21.02.2021

ניר סקורי ת.ז 20883248-5

ראשית ערכנו הכרות עם המשתתפים בקורס , לאחר מכן התחלנו להיכנס לתוכן הקורס שלהלן:

שיקום של עבריינים קיימות 2 קהילות לשיקום:

1 קיבוצים

2 וישיבות

מסגרות אלו קולטות מרצונן עבריינים על מנת לשקם אותם, מתוך תפיסה אידאולוגיית כי כל אדם הינו בר שיקום. לשתי הקהילות הנ”ל יש מטרות, אמצעים ותוכן משותפות המאפשרות להן לשקם את בני האדם ( העבריינים) ולסייע להם לחזור לחיות בקהילה בצורה נורמטיבית ,לציין כי לכל אדם תוכנית ייחודית עברו אשר מתאימה לו על מנת להקנות לו  כלים להמשיך לחיות את דרך החיים בצורה נכונה.

צפינו בסרטון המציג התנהגות עבריינית של חברי כנסת אשר הינם לכאורה עבריינים מאחר ועשו מעשים המוגדים כך. דוגמת אריה דרעי, ראש הממשלה לשעבר אולמרט.

חלק משיקומו של העבריין תלוי ברצונו להשתקם , וכמובן שעלינו לבנות תוכנית מתאימה לבעייתו הספציפית של המשתקם ,  חשוב לציין כי יש להתאים צוות הטיפול המקצועי למשתקם אשר יביא לכימיה ושתוף פעולה מלא מצד המשתקם. כמו כן יש להתמקד במניעת רצידיביזם באמצעות נקיטת פעולת מניעה שונות ,כמו הרחקה מהסביבה ,שיחות וכדומה. חשיבות בניית התוכנית הינה מהותית מאחר שגודל הצלחתה תלוי בהתאמתה למשתקם.

חשוב לנו לא להתעסק בתיוג של העבריין על מנת לא להכניסו לעולם זה, בנוסף עלינו כחוקרים להתעסק רק בחקר האמת ומוטלת עלינו האחריות להיצמד לעובדות ובכך לדבוק להגיע לחקר האמת.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X