מבוא לקרימנולוגיה

סיכום שיעור 2

liraz

liraz

פרטי הסיכום

קורס: מבוא לקרימנולוגיה

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

תורת הפשע:

מהי הגדרה של פשע? האם רק עבירה על החוק? האם עבריין בהכרח הוא אדם לא מוסרי? לעיתים העבירה נובעת דווקא ממוסריות גבוהה.

המדינה היא זו שמגדירה ההתנהגות כעבירה. לא תמיד החוק משרת את כולם – לעיתים משרת רק אוכלוסייה ספציפית.

ישנם 3 תגובות של המדינה לעבירות: 1. מדיניות “אפס”. 2. הרחת המעגל הנורמטיבי – הפיכת התנהגות אסורה למותרת בעקבות התקדמות העולם. 3. הרחקה – כל חברה מגדירה את המותר והאסור וכל מי שמתנהג באופן אסור מורחק.

מדוע אנשים מבצעים פשעים? הגישה המרקטסיסטית – אבחנה בין בעלי יכולת כלכלית ובין חסרי יכולת כלכלית. הגישה של הובס- האמנה החברתית  – בני אדם הם אגואיסטים אוהבים רק את עצמם. תאוריות ביולוגיות – עבריין יהיה עבריין בכל חברה זה עניין גנטי מולד.

גישת 5 שלבי ההתפתחות של פרויד.

2 מתחים שכך הזמן עומדים בסתירה זה מול זה יצר האהבה (ארוס) ויצר ההרס(טנאטוס) וכן יש כל הזמן מתח בין הדחפים האינסטקטיבים (איד) לבין המצפון והערכים (סופר אגו).

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X