מחלות זיהומיות

סיכום שיעור 11

Abeer Rayan

Abeer Rayan

פרטי הסיכום

קורס: מחלות זיהומיות

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

אורגניזם יכול לרכוש עמידות לאנטיביוטקה בעזרת מוטציות , במיוחד מוטציות באתר המטרה של האנטיביוטיקה. יכולה להיות גם רכישה של חומר גננטי שמקורו בחיידקים עמידים לדוגמא ע”י פלסמידים או ע”י מעבר מקטע גנום מחיידק שעבר ליזיס (טרנספורמציה) או ע”י העברה ויראלית (טרנסדוקציה).

ישנם חיידקים שפיתחו אנזימים שפוגעים בפעילות האנטיביוטיקה כמו פניצילנאז שחותך את טבעת הבטא לקטאם ובכך מנטרל את הפעילות שלו.

ישנם אנטיביוטיקות שפוגעות במסלול מטבולי של החיידק , ובכך חלק מהחיידקים בעצם משתמשים במסלולים אלטרנטיביים כדי לעקוף את השפעת האנטיביוטיקה.

יש מוטציות שעושות שינוי על הממברהנ במיוחד באיזור הרצפטורים שאמורים לקלוט את האנטיביוטיקה, וישנם משאבות שעובדות באופן אקטיבי , כי חלק מהאנטיביוטיקות נכנסות באופן אקטיבי לתא ובנוכחות משאבות אלה הן נפלטות בחזרה מהתא.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X