מיפוי מאגרי מידע

סיכום שיעור 24

Tzvia Elaev

Tzvia Elaev

פרטי הסיכום

קורס: מיפוי מאגרי מידע

מספר השיעור: 24

סיכום השיעור

שיטת מחקר:

המדע מסתמך בעיקר במחקרים על כל תחומי החיים.

חשוב להגדיר את, נושא המחקר, שאלת המחקר ושיטת המחקר.

מחקר אמפירי מחולק ל2 נושאים מספרי ואימתני.

מחקר לא אמפירי יכול להיות עיוני או תאורטי.

לפעמים יש צורך לשלב בו את השיטות.

חישוב המדגם הוא החלק העיקר במחקר.

חשוב אחרי איבוד נתונים להציג את תוצאות המחקר.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X